New York | Bangkok | Daegu | Milan | Skövde | Tokyo | Bilbao
Material Library Login
Materialbibliotek i Skövde
Materialbibliotek i Skövde

Vill du se de senaste
materialtillskotten?

Redan medlem? Logga in till databasens ca 7 000 material och tillverkningstekniker.

 

Få tillgång till världens största söktjänst för avancerade, innovativa och hållbara material och tillverkningstekniker. Registera dig här.

 

Vill du se de senaste
materialtillskotten?

Redan medlem? Logga in till databasens ca 7 000 material och tillverkningstekniker.

 

Få tillgång till världens största söktjänst för avancerade, innovativa och hållbara material och tillverkningstekniker. Registera dig här.

 

Så här funkar materialbiblioteken!

 

Filmen visar vårt nya huvudkontor i New York. Dr Andrew Dent går igenom hur våra globala materialbibliotek fungerar, vem målgruppen är samt förklarar kort om hur juryarbetet fungerar när vi väljer ut avancerade, innovativa eller hållbara material eller tillverkningstekniker.

Så här funkar materialbiblioteken!

 

Filmen visar vårt nya huvudkontor i New York. Dr Andrew Dent går igenom hur våra globala materialbibliotek fungerar, vem målgruppen är samt förklarar kort om hur juryarbetet fungerar när vi väljer ut avancerade, innovativa eller hållbara material eller tillverkningstekniker.

Bygg ditt eget materialbibliotek! 

 

Teamet i New York berättar i denna film om Active Matter Box: Materiallådan som skickas ut varje kvartal till an rad av världens främsta bolag, designer, arkitekter och produktutvecklare. Lådan innehåller 15 speciellt utvalda materialprover utifrån specifika och högaktuella teman.

Bygg ditt eget materialbibliotek! 

 

Teamet i New York berättar i denna film om Active Matter Box: Materiallådan som skickas ut varje kvartal till an rad av världens främsta bolag, designer, arkitekter och produktutvecklare. Lådan innehåller 15 speciellt utvalda materialprover utifrån specifika och högaktuella teman.

Ditt team är lösningen!
 

 

Tvärfunktionella utvecklingsteam som innefattar representanter från sälj, marknad, design, produktutveckling, logistik, produktion, inköp har störst potential att lyckas att ta fram hållbara, konkurrenskraftiga och träffsäkra lösningar. Smarta materialval och samkörda team är lösningen.

Ditt team är lösningen!
 

 

Tvärfunktionella utvecklingsteam som innefattar representanter från sälj, marknad, design, produktutveckling, logistik, produktion, inköp har störst potential att lyckas att ta fram hållbara, konkurrenskraftiga och träffsäkra lösningar. Smarta materialval och samkörda team är lösningen.

Admin © 2012 Material ConneXion, All rights reserved.